(V)SO ZMLK Catharinaschool Heerlen
Ons schoolbestuur Innovo

Een gemeenschappelijk beeld van een gewenste en haalbare toekomst, aspiratie, idealen en ambitie
 

Sterke scholen: ‘Groot in diversiteit’

  • Kwalitatief hoogwaardig en vernieuwend onderwijs.
  • Van aanbodgericht naar vraaggericht: op scholen veel ruimte om de organisatie en het aanbod af te stemmen op de vraag en de behoefte van het kind.
  • Breed aanbod realiseren: van primair onderwijs tot en met speciaal onderwijs in één organisatie kunnen bieden.
  • Behoud van onderwijs in kleine kernen.

Sterk bestuur: ’Pro -actief sturen en faciliteren’

  • Heldere koers (strategie) voor de nieuwe organisatie met heldere ‘performance’ eisen (doelen) in termen van gedrag en resultaat.
  • Pro-actief sturen op realisatie van strategie en doelen.
  • Kwalitatief hoogwaardige ondersteuning van scholen om leerlinggericht, kwalitatief hoogwaardig en vernieuwend onderwijs te realiseren.

Kern van onze visie
Een krachtige katholieke onderwijsorganisatie met sterke scholen en een sterk bestuur.

Klik op de volgende link je komt automatisch op de website van ons bestuur terecht:
Innovo