(V)SO ZMLK Catharinaschool Heerlen

         

              Smidserweg (SO(ASS) / VSO) 


                                         
                  Oude Lindestraat  (SO)  

 
           
   Comic Sans MS WELKOM

De Catharinaschool is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) gevestigd in Heerlen. We hebben twee locaties nl. aan de Smidserweg en de Oude Lindestraat.
Onze school heeft momenteel ongeveer 180 leerlingen van 4 tot 20 jaar verdeeld over 16 groepen.
De Catharinaschool valt onder het bestuur van INNOVO (www.innovo.nl) .
Het SO maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o.

Het VSO maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO  Parkstad e.o.

 U merkt iets vreemds op rondom onze gebouwen buiten onze reguliere schooltijden? Graag dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met Intergarde (telefoonnummer: 043-6310631)

 

Wij nemen deel aan het ESF-Project          Wij nemen deel aan het Special Heroes project.